Waterverbruik

Door spaarzaam om te gaan met water kan je heel veel water en veel geld besparen! Onder Tips kan je zoals de titel het zegt, een heleboel handige tips vinden om nog spaarzamer om te gaan met je water. Enkele andere vragen die je misschien zou hebben zetten we hieronder nog even op een rijtje.


Hoeveel water verbruik ik?

Dagelijks verbruikt iedereen gemiddeld 114 liter water per dag. Daarvan is:

  • 100 liter leidingwater
  • 11,9 liter regenwater
  • 1,7 liter grondwater
  • 0,4 liter flessenwater

61 liter of 54 % daarvan verbruiken we in de douche, op het toilet en met de wasmachine.

Douche = 24 liter* 

Toilet = 21 liter*

Wasmachine = 16 liter*

Drank & voedsel = 11 liter*

Poetsen = 6 liter*

Andere (bad, wastafel, handwas, vaat, planten en tuin) = 36 liter*

*Aantallen bestaan uit kraanwater, regenwater en grondwater.

(Cijfers: VMM, Rapport Watergebruik voor huishoudens, 6 maart 2018)
 

Deze waarden zijn gemiddelden waar uiteraard een grote spreiding op zit. Het verbruik van een gezin is niet enkel afhankelijk van het aantal personen, maar ook van de gewoontes.

Je kan eenvoudig je verbruik nagaan: lees regelmatig de watermeter af of vergelijk de rekeningen van je drinkwatermaatschappij van de laatste jaren. Op deze manier kan je een goede schatting maken van jouw waterverbruik.


Hoeveel water verbruiken de gezinnen in Vlaanderen?

In Vlaanderen wordt jaarlijks zo'n 745 miljoen m³ water verbruikt. De gezinnen nemen daarvan ongeveer één derde voor hun rekening. Van het leidingwater alleen verbruiken de gezinnen bijna 60%.

Het huishoudelijk watergebruik van de laatste generaties ligt veel hoger dan vroeger. Dit komt door het toegenomen comfort (installatie van douche of ligbad), maar ook doordat de huishoudens steeds kleiner worden. De 'vuile' was wordt sneller gewassen en we nemen vaker een bad of douche dan vroeger. Bij kleinere huishoudens zal verhoudingsgewijs meer water per persoon verbruikt worden dan bij grote gezinnen. Denk bijvoorbeeld aan het (af)wassen met een halfvolle (af)wasmachine.


Wat is het aandeel van de gezinnen in de waterverontreiniging?

De gezinnen zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de lozingen in afvalwater.
De vuilvrachten van huishoudelijke oorsprong die de Vlaamse oppervlaktewateren te verwerken krijgen, zijn in de periode 1990-2005 gestaag afgenomen. Zo daalde de vuilvracht aan BZV (biochemisch zuurstofverbruik) en N (stikstof) met respectievelijk 47% en 38%. Toch hebben de huishoudens nog steeds een groot aandeel in de belasting van het oppervlaktewater. Zowel voor BZV, CZV (chemisch zuurstofverbruik) als P (fosfor) vormen zij de belangrijkste bron.

Uiteraard komt niet alle afvalwater van de gezinnen in het oppervlaktewater terecht. Een groot deel van het huishoudelijk afvalwater wordt immers in zuiveringsinstallaties gezuiverd. Anno 2005 wordt het afvalwater van 64% van de inwoners in Vlaanderen op die manier gezuiverd. In 1990 was dat nog maar 30%. Ondanks deze vooruitgang hinkt Vlaanderen nog steeds achterop in vergelijking met andere Europese landen. Hier is dus nog heel wat werk aan de winkel!